10.

Wonen met zorg en welzijn

Met de uitkomsten van de geactualiseerde provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose als basis wordt een doorrekening gemaakt, wat de demografische ontwikkelingen in Noord-Brabant de komende decennia betekenen voor de opgaven op het vlak van 'wonen met zorg en welzijn', zowel op provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau.

De uitkomsten hiervan zullen begin 2024 via deze website worden gepubliceerd.