In 2023 heeft de provincie Noord-Brabant haar bevolkings- en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Op deze website presenteren we aan de hand van 10 thema's de belangrijkste resultaten. Bij elk thema treft u – in 'woord, beeld en getal' – de nodige informatie aan. Ook zijn tal van prognose-uitkomsten te downloaden.

Om goed zicht te houden op demografische trends en ontwikkelingen actualiseert de provincie regelmatig haar prognoses, gemiddeld eens in de drie jaar. Zo bestaat steeds een actueel beeld van de veranderingen in omvang en samenstelling van de Brabantse bevolking, evenals van de effecten hiervan op 'het wonen'.